SK |EN |DE
ALS banner
navi
Spoločnosť Služby Klienti Kontakt

Služby

ALS Consulting s.r.o. poskytuje ekonomické služby určené pre podporu podnikania zahraničných spoločností pri vykonávaní ich činnosti na Slovensku.

Ponúkame externou formou komplexné služby v súlade s účtovnými, daňovými a právnymi predpismi.

ÚČTOVNÍCTVO

 • spracovanie jednoduchého a podvojného účtovníctva
 • spracovanie obehu dokladov a príprava evidencií
 • spracovanie ročnej závierky vrátane zákonom stanovených výkazov
 • spracovanie evidencie DPH a daňového priznania k DPH
 • spracovanie daňového priznania dane z príjmu fyzických aj právnických osôb

MZDY A PERSONALISTIKA

 • vedenie personálnej agendy
 • vypracovanie pracovných zmlúv a dohôd
 • spracovanie miezd a zabezpečenie podkladov pre výplatu miezd a odvodov
 • spracovanie výkazov do poisťovní a hlásení na daňový úrad
 • ročné zúčtovanie dane zamestnancov

OSTATNÉ SLUŽBY

 • poradenstvo v oblasti miezd a personalistiky
 • spracovanie štatistických výkazov
 • vypracovanie interných smerníc a predpisov
 • vybavovanie a komunikácia s úradmi (daňový úrad, sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne)
 • daňové poradenstvo prostredníctvom daňového poradcu
Spoločnosť | Služby | Klienti | Kontakt
© 2007 ALS Consulting. Všetky práva vyhradené.
Created by Sureal Studio